Chilling Home

หน้าแรก Chilling ตั้งอยู่ในพัทยาใต้, 1.9 กิโลเมตรจากถนนคนเดินพัทยาและ 1.7 กิโลเมตรจากแหลมบาลีฮาย บางหน่วยรวมถึงพื้นที่นั่งเล่นเพื่อผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย ระเบียงหรือระเบียงมีความสำคัญในบางห้อง ห้องพักทุกห้องจะติดตั้งพร้อมห้องน้ำส่วนตัว หน้าแรก Chilling มีอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ ทีวีมีให้ Outlet Mall พัทยาคือ 2.9 กิโลเมตรจากบ้าน Chilling ขณะที่อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พัทยาเป็น 3 กิโลเมตรห่างออกไป สนามบินที่ใกล้ที่สุดคืออู่ตะเภาสนามบินนานาชาติ 30 กิโลเมตรจากสถานที่